Blavis

Význam: modrý

Další latinský slovník

Ningor

sněžení, padání sněhu

Ideo

proto (příčina i účel) ; takže (DZ, např. TDH 319:29)

Multociens

mnohokrát, často

Blavum

obilí (zejm. vymlácené), zrní ; osivo, zrno k osevu (form. bladum) (LMALB nic víc, zrní DZ ; kontext Fournier I, 327 vůbec neodpovídá významu obilí)

Satis

dostatečně

Calegarius

švec