Blavis

Význam: modrý

Další latinský slovník

Agite penitentiam

čiňte pokání

Iuro

přísahat

Forma

vlastnost, povaha, duch ; představa, pojem, ideál ; tělo [DZ ; např. DHC 310:26 či Int. Ioh.]

Aufugio

uprchnout

Innocens

neškodný, poctivý, řádný

Costa

žebro ; bok, stěna