Caulae

Význam: ohrada (pro dobytek), stáj, ovčinec

Další latinský slovník

Quieta movere

rušit klid

Immitto

házet

Nutus

pokyn

Mandatum

příkaz, vzkaz, zákaz, nařízení

Abodriti

Obodrité

Vel circa

nebo tak nějak (časté při udávání času v inkvizičních záznamech)