Specialis

Význam: (in speciali překládá WEH "especially")

Další latinský slovník

Paenitentiam agere

činit pokání ; litovat, želet, pociťovat lítost

Volgo = vulgo

obecně, všeobecně, vůbec

Candella

svíčka

Hiberna

zimní tábor

Occasio

příležitost (k čemu s gen.)

Quini

po pěti