Sumptuosus

Význam: nákladný

Další latinský slovník

Coronam dicare

modlit se růženec, říkat růženec, odříkat růženec

Exire ex corpore

vyjít z těla

Factum

čin, skutek ; výkon, práce ; služby ; případ, příhoda, událost [DZ: též zřejmě situace, záležitost, ač Pražák neuvádí]

Explorator

vyzvědač

Teneo (v pasivu)

být vázán, být povinován

Immolo

obětovat