Circum

Význam: v okolí, kolem

Další latinský slovník

Advenanto

přicházet ; objevovat se, vyskytovat se

Ragusinus

raguský, dubrovnický

Amodo

odteď, od nynějška, od této chvíle, nyní, v dalším

Intrinsecum

nitro?

Propinquitas

blízkost

Video

vidět, znát, vědět