Ardeo

Význam: shořet, být spálen, zahořet

Další latinský slovník

Incestum

krvesmilstvo, incest, smilstvo, čin proti cudnosti

Rego

být řídícím větným členem čeho (nějakého závislého výrazu ve vedlejší větě ; podmětem věty může být právě "závislý větný člen" a sloveso rego pak bude v pasivu: vazba regor ab + abl.)

Tabulatum

patro, poschodí

Advoco

svolávat, přivolávat, povolávat ; volat na pomoc k soudu ; vzývat (bohy)

Forte

náhodou ; zrovna, právě ; maně, nazdařbůh, naslepo, slepě ; jednou (uváděcí slovo vyprávění) ; snad (ve spojení s ne, si, sin, nisi a básnicky i jinde) ; málem (forte dixit Tiberius = "il échappa ŕ Tiber de dire ; o tom Pražák neuvádí nic)

Imum

nejnižší místo, hlubina, dno