Bini

Význam: po dvou, dva

Další latinský slovník

Insulensis

z Lille

Queror

stěžovat si, naříkat

Praecaveo

být opatrný, vystříhat se

Dispersus

rozptýlený, rozsypaný

Multo die

když již den pokročil

Iniquitas

nepravost, špatnost, nepoctivost, provinění, přestoupení, hřích, vina, zločin, zlý čin, násilí, násilnictví, bezpráví (vypsáno z kontextů Vulgáty, ale neprojito všech 489 výskytů ; "nepravost" je daleko nejčastější, ale např. násilí také několikrát)