Bini

Význam: po dvou, dva

Další latinský slovník

Defero

brát ohled? (tak Vg Dt 28,50)

Inviolabiliter

neporušitelně

Inutilis

nezpůsobilý

Ob hoc

proto

Credenter

(LMALB nic, Pražák nic, MLLM nic ; Bosansko-humski..., 144 ; snad "nábožně")

Satisfactio

omluva