Discrimen

Význam: nebezpečenství, krize

Další latinský slovník

Atramentarium

kalamář

Vocito

jmenovat, nazývat, říkat komu jak, prohlašovat koho za koho ; povykovat, křičet

Vituperium

kárání, hanění, hana

Ramus

větev, halus

Multo die

když již den pokročil

Emitto

pustit