Quia (spoj.)

Význam: ačkoli, i když, přestože, třebaže (MLLM explicitně: "bien que - although") ; (slovo uvozující přímou řeč - sic)

Další latinský slovník

Contentio

boj, svár, spor

Patrocinium

ochrana, patronát ; hájení, zastupování (na soudě) ; ochrana, záštita, pomoc

Consterno

posypat, poset

Extraneus

cizí, přespolní

Milicius

Milíč z Kroměříže

Angusti montes

strmé skály, těsně k moři přiléhající