Arcesso

Význam: přivolat, povolat

Další latinský slovník

Incendo

zapalovat

Signa militaria

vojenské oddíly

In veritate

vpravdě, ve skutečnosti

Incredulus

nevěřící (nevěrný zřejmě ne!)

Quousque

jak dlouho ještě, až pokud ; dokud (vztaž., viz RS 60:18)

Prudens

prozíravý, obezřelý, bystrý, rozvážný, prozřetelný, rozumný, opatrný ; moudrý, chytrý ; znalý, umějící, zkušený, zběhlý v čem ; předvídající, předvídavý, vědoucí ; vědomě, s úplným vědomím, s rozmyslem, úmyslně, schválně, naschvál