Arcesso

Význam: přivolat, povolat

Další latinský slovník

Indusium

košilka (ženská) ; košilka (zbytek plodové blány, s nímž se rodí čarodějové, benandanti apod.)

Hac (oratione) exercitus capi

tímto způsobem obelstit vojsko

Redintegro

obnovit

Quippe

vždyť, ovšem, neboť (uvádí samozřejmý důvod) ; ježto, neboť (vyznačuje důvodovou platnost vztažných vět ; ovšem (samostatná věta)

Benedico

požehnat ; zasvětit (kostel) ; vysvětit (na kněze) ; pomazat (na krále) ; modlit se ; adorovat ; dát sbohem

Neglego

nestarat se, nedbat