Consuesco

Význam: zvykati

Další latinský slovník

Providentia

starostlivost, pečlivost ; prozřetelnost ; prozíravost, opatrnost, obezřelost, obezřetnost ; vidění dopředu, možnost vidět, možnost výhledu

Frumentarius

úrodný, hojný, bohatý obilím

Rapina

loupež, loupežení

Exerceo

cvičit ; provozovat, konat, vykonávat co, zabývat se čím, pěstovat co, zacházet s čím

Commuto

vyměnit

Obses

rukojmí, záruka