Inveterasco

Význam: zestárnout ; zastarat ; zakořenit se

Další latinský slovník

Ibi

tam, tu, na tom místě

Excedo

vystěhovat se, odejít

Commitatus

[hrabství, viz comitatus]

Purgo

čistit, ospravedlňovat, hojit

Mercede arcessere

za mzdu najmout

Temeritas

nerozvážnost