Interpolate

Význam: s přestávkami?

Další latinský slovník

Ragusinus

raguský, dubrovnický

Non dubitare

nepochybovat, být přesvědčen

Semel atque iterum

opět a opět, znovu a znovu, opětovně

Renuo

odepřít, odmítnout, kývnout na znamení odporu

Caliginosus

temný ; pochmurný, zachmuřený, chmurný, zakaboněný ; mrákotný

Machinatio

strojové zařízení, stroj, přístroj