Salutem reperire

Význam: zachránit se

Další latinský slovník

Solemnis

pravidelný, výroční, každoročně se vracející (zejm. o náboženských svátcích) ; slavnostní

Rustica

vesničanka ; služebná??? (Lansing, PP, 52)

Largitio

štědrost

Seduco

svést, svádět ; rozvést, odloučit, rozloučit ; odvést stranou

Semet

[zesílené "se"]

Ditissimus

nejbohatší