Aestas superior

Význam: loňské léto

Další latinský slovník

Credo

věřit, důvěřovat komu, spoléhat na koho ; věřit, víru přikládat čemu, mít za pravdu ; věřit, myslet, mínit, domnívat se, pokládat, uznávat (co za co)

Diligens

důkladný, pečlivý

Incendo

zapalovat

Saepius

častěji

Propter

1. pro, kvůli (účelově, tak výslovně MLLM) ; 2. k, aby vyhledal (se slovesy posílání: "propter te" abych tě vyhledal, k tobě) ; 3. podle, ve shodě (výslovně MLLM, tak též niquinta 776 a tak i angl. a fr. překlad tohoto místa)

Voluptas

rozkoš, slast, požitek, potěšení