Aestas superior

Význam: loňské léto

Další latinský slovník

Lavo

umývat, koupat

Intueor

hledět pohlížet, dívat se

Custodes silvae

lesníci

Iste

ten, tenhle, tento ; tenhle (opovržlivě)

Ballistorius

(LMALB nic, ale viz ballistarius)

Tremulus

osika