Modo - modo

Význam: brzy... brzy, hned... hned

Další latinský slovník

Debacchor

šílet, zuřit, bouřit, vybouřit se

Alces

los

Vallis

údolí, úval, dolina

Novum

novota, novinka

Ubi

jakmile

Frequenter

často