Sacer

Význam: svatý, posvátný, hodný úcty a ohledů ; ve zvláštním postavení, nedovolující přibližovat se a dotýkat se

Další latinský slovník

Canna

třtina, rákos, sítí ; píšťala, syringa, moldánky

Deicio

odvrátit, shazovat

Aliquovorsum

někam

Cedo

kráčet, ubírat se, jít, stoupat, vykračovat si ; přecházet v něco, měnit se ; platit za co (pro re) ; přecházet na koho, dostávat se komu, připadnout komu ; stát se kořistí ; dopadat, dařit se, vést se (jak se vede) ; sloužit (např. dobře, o věci)

Coram

osobně

Fremitus

křik, řev