Caba

Význam: kopyto (koňské)

Další latinský slovník

Exsisto

vystoupit ; vynořit se, vystoupit (zejm. z vody, země) ; vzcházet, zvedat se, vyvstat, vzejít, objevit se, vyrůst, vyprýštit, povstat, vzniknout ; vznikat, objevit se, nastat, vyskytnout se, povstat ; stát se ; osvědčit se jako ; být, existovat, vyskytova

Maturo

spěchat

Nasus

nos ; čich, jemný čich ; jemný vkus, vytříbený vkus, vytříbený úsudek

Terra Francigena f.

síran měďnatý (sic LMALB, zde citace textu, ověřeno ; název podle místa těžby)

Pars

díl, část, oddíl, kus, složka, součást ; podíl, účast, účastenství ; účastník (m.) ; úkol, úřad, povinnost ; strana ; stránka (věci) ; směr ;

Prandium

oběd (ve střv. latině běžně ; jídlo uprostřed dne, tj. oběd, kdežto večer je "cena")