Pertinacia

Význam: neústupnost, tvrdošínost

Další latinský slovník

Citius

rychleji ; spíše, snáze

Diligens

důkladný, pečlivý

Frumentor

opatřovat obilí, zásobovat obilím

Serva empticia

dlužná otrokyně? (často se vyskytuje v Iz dubrovačkog archiva 3)

Inaccessibilis

nepřístupný

Quamquam

ačkoli, ač ; ačkoli, a přece, ovšem, vlastně (uvádí opravu předešlé výpovědi)