Coemeterium

Význam: hřbitov

Další latinský slovník

Non dubitare

nepochybovat, být přesvědčen

Digitus

prst

Subtus

vespod, dole

Francigena

(etnonym.) Francouz (LMALB nic víc, Frank neuveden ; Pražák nic ; MLLM nic, sic)

Lombardia

Lombardie

Plango

bít, tepat ; hořekovat