Coemeterium

Význam: hřbitov

Další latinský slovník

Ecclesiastes

Kazatel (biblická kniha)

Compassio

soucit

Dei gratia

z Boží milosti

Commonefacio

připomínat, důtklivě upomínat

Matara

galská kopí

Fructus vetitus m.

zakázané ovoce