Agennensis

Význam: agenský (související s městem Agen)

Další latinský slovník

Duco

meškat, zdržovat, odkládat

Sinistrorsus

nalevo, vlevo

Comporto

dopravovat

Perfugio

přeběhnout, zběhnout, utéci

Praenomino

oslovit křestním jménem ; výše zmínit, jmenovat?

Carnaliter

tělesně