Agennensis

Význam: agenský (související s městem Agen)

Další latinský slovník

Prioratus

mimořádné postavení? (DZ pro TDH 315:9)

Miser

(v MLLM je fr. a angl. ekvivalent, kt. znamená zároveň "nebohý" i "ničemný", takže odtud, stejně jako z uváděných citací, nelze určit, zda má slovo i význam "ničemný")

Comater

kmotra (pro křestního kmotry i jako běžné oslovení)

Ex agris

z venkova

Recepto

přijímat

Nam

opravdu, zajisté, ano ; neboť, vždyť (ve větách oznam. i táz) ; totiž (vysvětlovací) ; -pak (kdopak apod.)