Agennensis

Význam: agenský (související s městem Agen)

Další latinský slovník

Se caleficiare ad ignem

hřát se u ohně

Bona cum venia

s laskavým dovolením

Incertus

neověřený, nejistý

Provinciales m. pl.

Provensálci

Reprehensio

výtka, pokárání

Populor

pustošit, plenit