Supporto

Význam: dopravovat, dovážet

Další latinský slovník

Festine

(adv.) spěšně, nakvap

Vestimentum

šat, roucho

Seges

oseté pole

Aliquantulum

maličko, trochu, trošku, trošičku

Toxicum

jed

Ecclesiasticus

Sírachovec (biblická kniha)