Ballistorius

Význam: (LMALB nic, ale viz ballistarius)

Další latinský slovník

Pueri non baptizati

nekřtěňátka

Recuperatus

znovunabytý

Pro eo quod

protože?

Paxbrede

(anglosas.) chléb pokoje (medailon ve tvaru hostie kolující po kostele a líbaný věřícími)

Excommunico

exkomunikovat, vyloučit z církevního společenství

Securus

bezstarostný, klidný, nestarající se, nemající starosti ; bezstarostný, veselý, klidný ; bezpečný, jistý, bez nebezpečí