Servitium animae n.

Význam: (souhrn skutků pro spásu duše)

Další latinský slovník

Suborior

vzejít, vzniknout?

Permaneo

zůstat, setrvat

Hordeaceus

ječný, ječmenný

Heremita

poustevník

Quaestus pecuniae

peněžitý zisk

Pollinctor

omývač mrtvol