Alienata mens

Význam: zmatená mysl, nepříčetnost, pomatenost, šílenost

Další latinský slovník

Credulus

lehkověrný, důvěřivý ; věřící (o křesťanu) ;

Simulacrum

socha (bohů), modla

Vere

pravdivě, podle pravdy, správně ; vpravdě, opravdu, vskutku ; pravdivě, upřímně, opravdově, poctivě

Clamor

křik

Mane

ráno

Vita concedere

umřít, zemřít, zesnout