Antiquitas

Význam: starobylost, dávnověkost, starobylý obyčej ; starožitnost, dějiny starého věku, starověk ; lidé starého věku, staří, předkové ; starobylý dobrý mrav, stará dobrá poctivost

Další latinský slovník

Candelabrum

svícen (kandelábr), nosič svíček

Urus

zubr

Haedus

kůzle, kozlík, kozel (i kozlové po levici takto)

Jupan maior m.

velký župan

Plane

jistě, arci, ovšem

De ceteris

vzhledem k ostatnímu, co do ostatního, ostatně, příště, napříště