Antiquitas

Význam: starobylost, dávnověkost, starobylý obyčej ; starožitnost, dějiny starého věku, starověk ; lidé starého věku, staří, předkové ; starobylý dobrý mrav, stará dobrá poctivost

Další latinský slovník

Do

dát

Culpa

vina

Talis - qualis

takový - jaký

Occurro

pospíchat

Ire ad ecclesiam

jít / chodit do kostela

Proelior

bojovat, zápasit