Spiritus sumere

Význam: zhrdnout

Další latinský slovník

Soffoco

zardousit, uškrtit, zadusit, zadrhnout hrdlo

Suggestus

tribuna, řečiště

Materia

téma, látka

Commendo

odevzdávat se (k ochraně), svěřovat se

Perficio

dokončit, dosáhnout

Protraho

vytáhnout, vyvléci (z úkrytu ven apod.) ; přitáhnout, přivléci, násilně přivést ; přinutit, přimět ; odkrýt, odhalit, objevit