Nomen capere

Význam: vzít si příklad

Další latinský slovník

Cogo

shromažďovat, nutit

Demitto

spustit se, sestoupit

Manifeste

očividně, jasně, zřetelně ; otevřeně (neskrytě)

Effigies

obraz, figura, forma, vzhled, podobizna, zpodobení

Expresse

výrazně, zřetelně ; výslovně, otevřeně, jasně

Occultum

skrytost, tajnost