Potior potiri

Význam: zmocnit se

Další latinský slovník

Pollex

palec

Francigena

(etnonym.) Francouz (LMALB nic víc, Frank neuveden ; Pražák nic ; MLLM nic, sic)

Providentia

starostlivost, pečlivost ; prozřetelnost ; prozíravost, opatrnost, obezřelost, obezřetnost ; vidění dopředu, možnost vidět, možnost výhledu

Memoriam amittere

ztratit paměť

Ulterius iusto

dále, než je slušné

Adnoto

poznamenávat, zaznamenávat ; znamenat, pozorovat