Fere

Význam: asi, přibližně, skoro

Další latinský slovník

Consentio

souhlasit, stejně smýšlet, být stejného smýšlení, být zajedno, shodnout se s kým (cum alqo de re) ; být důsledný ; uzavírat co, usnášet se na čem ; sjednotit se, spolčit se, umluvit se, spiknout se, spřáhnout se

Indubius

nepochybný

In deditionem venire

poddat se, vzdát se

Crebs

(Pražák nic)

Laedo

porušit

Conversa signa

učinivše obrat