Anima

Význam: duše

Další latinský slovník

Sorabi

Srbové (zejm. ve franckých pramenech 9. stol. takto)

Gallia citerior

předoalpská Galie

Provincia

Provence

Illyricum

Bosna-Hercegovina (v moderní době)

Subministro

dodávat, dovážet