Deditio

Význam: poddání, odevzdání, vzdání, podrobení

Další latinský slovník

Traguriensis

trogirský (město v Dalmácii)

Voveo

slibovat, zaslibovat

Retineo

zadržet, zdržet

Totus mundus

celý svět ; (přen.) všichni

Uter

který

Neque

ale ne, avšak ne, ale přece ne atd.