Quoad

Význam: dokud

Další latinský slovník

Menstruum

menstruace ; potraviny na měsíc ; měsíční služné

Primo vere

počátkem jara

Ligonizo

kopat, pracovat s motykou, rýt (MLLM bęcher, tj. očividně i rýt rýčem)

Hordaceus

ječný, ječmenný

Contemno

pohrdnout, zhrdnout čím, nebrat na vědomí

Montana

horské krajiny, hornatina, pahorkatina