Iustus

Význam: oprávněný, správný

Další latinský slovník

Primo vere

počátkem jara

Accuratio

pečlivost, bedlivost

Assisto

přistupovat, pomáhat ; být přítomen

Morsum

kousek, kousíček

Perdisco

důkladně se naučit nazpaměť

Adiuro

alqm brát pod přísahu koho ; alqd alci přísežně přislíbit co komu, zaslíbit co komu ; alqm přimět k přísežnému přislíbení účasti na vojenském tažení ; (refl.) zapřísáhnout se