Ante conspectum + gen.

Význam: před kým, v přítomnosti koho

Další latinský slovník

Coniugatus

ženatý, (fem.) vdaná

Mihi opus est

potřebuji

Frigus

chlad, zima

Improperatus

pomalý, zdlouhavý

Querela

nářek, hořekování, stesk ; žaloba, stížnost ; roztržky, rozmíšky (v pl.) ; žalostná píseň

Rapio

chápat se čeho, prudce uchopit co ; unášet, hnát, táhnout, vést co ; chvatně jít, chvátat, spěchat ; rvát, vyrvat, urvat ; trhat, utrhnout, strhnout, vytrhnout ; vléct, vléci, táhnout