Ante conspectum + gen.

Význam: před kým, v přítomnosti koho

Další latinský slovník

Tempus

čas, doba (obecně i noční doba apod.) ; okamžik, chvíle, hodina ; lhůta, čas, určený čas, čas potřebný k čemu ; pravý čas, příhodná chvíle, vhodná příležitost

Iuxta quod

jak o tom (píše Apoštol Římanům)

Prétendre

tvrdit (zejm. mylně)

Adverto

obracet

Bipartito

na dvě strany, dvojím směrem

Manifesto

odhalit, zjevit, vyjevit, učinit zjevným