Vulnus

Význam: rána, poranění, zranění ; poškození, trhlina, díra ; rána, úraz, pohroma, škoda, ztráta, neštěstí, zlo ; bolest, bol, trýzeň, láska (duševní stavy) ; zraňující nástroj, zbraň, střela, šíp

Další latinský slovník

Subfero

zdvihnout

Hungari

Maďaři

Principatus

vrchní moc

Iuratus

pod přísahou

Invictus

nepřemožený

Dignum et iustum est

je to důstojné a spravedlivé (liturgická formule)