Aridum

Význam: sucho, souš, suchá země

Další latinský slovník

Alacritas

bojechtivost, hbitos, čilost

Ordinator

správce ; uspořadatel ; (biskupský) pověřenec (spravující světské záležitosti) ; rektor (kostela) ; světitel (osoba, která světí kněze či biskupa)

Nichil

(viz nihil)

Stiepanus

Štěpán

Effundo

vtékat, rozplývat se ; tonout, topit se v něčem, utápět se v něčem ; vydávat, plodit ; rozprostřít, rozestřít ; v hojnodsti vydat, vychrlit, vysypat

Ordino

řadit, stavět do řady, roztřídit, uspořádat, zařizovat, určovat