Aridum

Význam: sucho, souš, suchá země

Další latinský slovník

Cuneus

klín

Cor

srdce

Supernus

horní, vrchní, nebeský

Poena

trest ; pokuta, náhrada (za spáchaný zločin) ; potrestání koho, pomsta nad kým ; trápení, utrpení, trýzeň ; nebezpečí

Obstringo

zavázat

Par

stejný, rovný