Antistita

Význam: velekněžka, nejvyšší kněžka, arcikněžka, představená chrámu, hlavní obětnice ; dozorkyně ; mistryně (přen. o ženě dovedné v nějaké disciplíně)

Další latinský slovník

In re

doopravdy, skutečně, ve skutečnosti

Citra mare

z této strany moře, na těchto březích

Brisciensis

z Brescie, související s Brescií [neznám český tvar, ve fr. ak. sl. nenal, v Pražákovi taky ne.]

Ante tempora

před časem, svého času

Fortasse

snad, možná, pravděpodobně, jak se zdá, jak myslím, podle všeho, nejspíš, asi ; asi (u číselného údaje)

Candelabrum

svícen (kandelábr), nosič svíček