Dicio

Význam: poddanství, poručnictví, moc

Další latinský slovník

Ascensus

vzestup, vystupování, výstup

Excludo

zdržovat, bránit

Durocortorum

hlavní město v Belgické Galii

Querela

nářek, hořekování, stesk ; žaloba, stížnost ; roztržky, rozmíšky (v pl.) ; žalostná píseň

Pro

pro (účelově) ; pro (příčinně) ; pro, vůči ; za (po slovesech vyslání) ; skrze, prostřednictvím (o věci i člověku) ; pro, na (nějaký čas, např. pro tuto chvíli) ; pro, na (o dočasném stavu)

Veho

vést, dovážet, táhnout