Solium

Význam: trůn, sedadlo

Další latinský slovník

Ademo

odebrat

Assumptio

nanebevstoupení

Ister

Dunaj (na dolním toku)

Paulatim

pomalu, ponenáhlu

Verba precantia

modlitba, prosba

Lapsus a fide

odpadnutí od víry