Solium

Význam: trůn, sedadlo

Další latinský slovník

Si fortuna ita fert

je-li to vůle osudu, chce-li tomu osud

Regimen

řízení, vedení ; vláda

Caementarius

zedník

Contrarium

proti čelící, opačné (trámy)

Insidiae

léčky, nástrahy, úklady

Agmen

tah, voj