Sugillo

Význam: pohmoždit, ztlouci, zmlátit, nadělat modřiny ; posmívat se, tupit

Další latinský slovník

Nonnumquam

někdy, leckdy

Adoro

(alqm) vzývat koho, modlit se ke komu ; (alqm) vzdávat chválu komu, chválit koho, velebit koho, uctívat koho, klanět se komu ; (absol.) modlit se ; (alqm) zbožňovat koho, obdivovat se komu ; (alqm) uctivě zdravit koho (MLLM)

Cetera

ostatně, jinak

Minor

mladší ; menší

Dignum et iustum est

je to důstojné a spravedlivé (liturgická formule)

Paenitentiam agere

činit pokání ; litovat, želet, pociťovat lítost