Illustrius

Význam: urozený

Další latinský slovník

Iacto

něco přetřásat, projednávat

Causa

příčina, důvod, podnět ; důvodná příčina, právo, plné právo ; omluva, námitka ; předstíraná příčina, záminka, zástěra, výmluva

Contentus

natažený, napjatý ; úsilný, usilovný, horlivý ; silný, rázný, důrazný

Perspicio

prohlédnout, pochopit, poznat

Eo quod

protože

Obfero

naskytnout se, objevit se, dát se na pospas