Licet

Význam: ač, ačkoli, byť (s adj. i celou větou)

Další latinský slovník

Caledonia

Kaledonie (dnešní Skotsko)

Deligo

připevňovat, poutat, uvazovat

Trano

přeplavat, pronikat

Deinde

odtud, dále (o pořadí, posloupnosti) ; dále (místně) ; od té doby, od té chvíle, potom, na to ; pak (vytčení otázky: proč pak ovšem přišel?, tj. za těchto okolností) ; brzy, zakrátko, co nevidět

Cadere in deliberationem

přicházet v úvahu

Duplicando

(viz duplico ; MLLM, Pražák ani LMALB přímo nic)