Utpote

Význam: neboť, totiž, ježto, poněvadž, an ; jak možno

Další latinský slovník

Usque

Fremitus

křik, řev

Pario

získat, nabýt

Ultra

1. (adv.) tam, onde, na oné straně, na druhé straně ; dále ; (přen. o čase, způsobu, míře) dále ; déle ; nadto, navíc ; v budoucnu, příště, napříště ; 2. (předl. s ak.) za, na oné straně, na druhé straně, na druhou stranu ; dále, za, nad, přes

Bufo

ropucha ; želva ; šašek

Tumulus

pahorek, kopec