Approbo

Význam: souhlasit s čím, schvalovat co ; dokazovat, stvrzovat, potvrdit

Další latinský slovník

Iunctis manibus

se sepjatýma rukama

Patior

trpět ; zakoušet, zažít, přetrpět, přestát, utrpět ; nabývat čeho ; trpět, strpět, dovolovat, připouštět, nechávat ; poddávat se (alqm komu), poslouchat koho, oddávat se, podléhat (alqm komu)

Attente

pozorně, bedlivě, napjatě

Ex communi consensu

podle všeobecného snesení

Per vices

střídavě

Contraho

sbírat, shromažďovat, sehnat, stáhnout