Approbo

Význam: souhlasit s čím, schvalovat co ; dokazovat, stvrzovat, potvrdit

Další latinský slovník

Jupan maior m.

velký župan

Querela

nářek, hořekování, stesk ; žaloba, stížnost ; roztržky, rozmíšky (v pl.) ; žalostná píseň

Tabulatum

patro, poschodí

Semel

jednou

Cultus

vzdělávání

Dicto audiens

být poslušen