Protinus

Význam: přímo, hned, vpřed, kupředu, nepřetržitě

Další latinský slovník

Trini

trojí, tři

Multoties

mnohokrát, často

Alicuius

něčí

Prosum

dopomoci k čemu (DZ původně pro RS 42:21)

Propre (asi err.)

(MLLM nic)

Tantum

(jen) tolik