Introrsus

Význam: dovnitř, do vnitrozemí

Další latinský slovník

Perago

dokončit, dodělat

Suppleo

nahradit, doplnit, zaplnit

Servilia

[zřejmě spíše Slavonie než Srbsko, viz Thouz., Un traité, 34.]

Punicum

granátové jablko

Subsido

zůstat

Gallia ulterior

zaalpská Galie