Tendo

Význam: tábořit, stanovat

Další latinský slovník

Obses

rukojmí, záruka

Species

přelud, klamný zjev, vidina

Submitto

poslat

Servo

dodržovat co, zachovávat co

Moymir

Mojmír

Consolamentum facere

udělit consolamentum (katarský křest)