Candella

Význam: svíčka

Další latinský slovník

Cogo

shromažďovat, nutit

Ebrius

opilý, opojený, podnapilý ; zpitý, opilý čím (přen.)

Propositum

předsevzetí, úmysl ; látka, téma, děj (dramatu), hlavní věc ; návěst (úsudku), premisa

Reporto

přivézt zpět, zpět dopravit

Aliquantulum

maličko, trochu, trošku, trošičku

Praesidium

ochrana, záštita