Candella

Význam: svíčka

Další latinský slovník

Admitto

pouštět

Quattuor tempora n. pl.

kvatembrové dny, suché dny

Coorior

strhnout se

Eicio

vyhodit, vyhnat, vyloučit, vypudit

Condemno

odsoudit, shledat vinným, uznat vinným ; způsobit odsouzení (o žalobci) ; odsuzovat, neschvalovat, vinit, obviňovat ; zatratit, dát do klatby, zavrhnout, zatracovat

Traguriensis

trogirský (město v Dalmácii)