Candella

Význam: svíčka

Další latinský slovník

Iuxta

podle, ve shodě s

Arx

pevnost

Oblique

šikmo, stranou

Carnotensis

ze Chartres, chartreský

Praeterquam

kromě, mimo, vyjma, s výjimkou

Mitis

jemný, měkký ; sladký, zralý, lahodný ; mírný, klidný, tichý ; krotký (o zvířeti)