Camba

Význam: noha (od kolene dolů ; MLLM) ; (lid. lat.) noha (noha vůbec ; DZ)

Další latinský slovník

Inscius

nevědoucí

Ire ad ecclesiam

jít / chodit do kostela

Mere

(MLLM ani Pražák nic)

Coena

večeře (DZ) ; hlavní jídlo (u Římanů mezi 3. a 4. hod. odpolední), oběd ; hostina

Proprius

nevolnický ; "proprio jure" do plného vlastnictví

Sepe

často, zhusta, mnohdy ; opětovně, opět a opět