Camba

Význam: noha (od kolene dolů ; MLLM) ; (lid. lat.) noha (noha vůbec ; DZ)

Další latinský slovník

Infernus

peklo, podsvětí (srovnání Vulgáty a ČEP: všude "podsvětí", nikde "peklo", ale v Kralických zase na mnoha místech peklo)

Diligens

důkladný, pečlivý

Ingredior

vkročit, vstoupit ; dát se do čeho, začít co, pustit se do čeho ; kráčet, vykračovat, stoupat ; vstoupit, vkročit do čeho, na co ; začít, nastoupit (např. cestu), roz- ; přistoupit (DZ ex RS 44:5 ingredior ad mensam)

Conspurcatus

zašpiněný

Maxime

a to tím spíš

Vela cadunt

spouštějí se plachty